23-02: An Unfolding Story

Today’s thought from Hazelden is:

An Unfolding Story

Our lives are like a story told one day at a time. Some of our story has been revealed; much remains. Yet life is not like a book in which you can skip ahead; life unfolds one day at a time.

Though it may be hard right now, let’s not wish any of it away but live each day fully. We are the only ones who can write our story.

Am I fully present in my life today?

Thought for the Day
Change is not visible on a daily basis but may be revealed when I am not looking.

You are reading from the book:

A Restful Mind by Mark Allen Zabawa

A Restful Mind © 2010 by Hazelden Foundation. All rights reserved. Printed in the United States of America. No portion of this publication may be reproduced in any manner without the permission of Hazelden.

About SLAA Tilburg

Wat is seks- en liefdeverslaving? Wij in S.L.A.A. geloven dat seks- en liefdeverslaving een voortschrijdende ziekte is, die niet kan worden genezen maar die, zoals veel ziekten, wel tot staan kan worden gebracht. Zij kan verschillende vormen aannemen – inclusief (maar niet beperkt tot) een dwangmatige behoefte aan seks, extreme afhankelijkheid van één persoon (of meerdere personen), en/of een voortdurend in beslag genomen worden door romantiek, affaires of fantasieën. Er is sprake van een obsessief-dwangmatig patroon, seksueel of emotioneel (of beide), waarin relaties of seksuele activiteiten in toenemende mate destructief geworden zijn voor de loopbaan, het gezinsleven en het gevoel van zelfrespect. Als seks- en liefdeverslaving wordt veronachtzaamd, wordt zij altijd erger. Wanneer wij echter een eenvoudig programma volgen dat voor een reeks van mannen en vrouwen met dezelfde ziekte succesvol is gebleken, kunnen wij herstellen. In S.L.A.A. leren wij de realiteit te accepteren dat wij deze verslaving hebben
This entry was posted in sex and love addiction SLAA/SAA/SA/XA recovery blog and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s