Love

Love

Love will teach us values in life.  It shows us that the things that count in life are never held in the hand but always in the heart.
And people who are loving always live in the now. They cannot afford to live in the past or project into tomorrow.

People who love laugh more and believe that a day without laughter is a lost day.  Love is the cement for the unity we need in AA.
It joins the power of the mind and the heart for emotional growth.
– The Best of the Grapevine [Vol. 3],  p. 297

Thought to Ponder . . .

Love that is unseen is eternal.

And so faith, hope, love abide [faith–conviction and belief respecting man’s relation to God and divine things; hope–joyful and confident expectation of eternal salvation; love–true affection for God and man, growing out of God’s love for and in us], these three; but the greatest of these is love. ~1 Corinthians 13:13 (Amp)~

About SLAA Tilburg

Wat is seks- en liefdeverslaving? Wij in S.L.A.A. geloven dat seks- en liefdeverslaving een voortschrijdende ziekte is, die niet kan worden genezen maar die, zoals veel ziekten, wel tot staan kan worden gebracht. Zij kan verschillende vormen aannemen – inclusief (maar niet beperkt tot) een dwangmatige behoefte aan seks, extreme afhankelijkheid van één persoon (of meerdere personen), en/of een voortdurend in beslag genomen worden door romantiek, affaires of fantasieën. Er is sprake van een obsessief-dwangmatig patroon, seksueel of emotioneel (of beide), waarin relaties of seksuele activiteiten in toenemende mate destructief geworden zijn voor de loopbaan, het gezinsleven en het gevoel van zelfrespect. Als seks- en liefdeverslaving wordt veronachtzaamd, wordt zij altijd erger. Wanneer wij echter een eenvoudig programma volgen dat voor een reeks van mannen en vrouwen met dezelfde ziekte succesvol is gebleken, kunnen wij herstellen. In S.L.A.A. leren wij de realiteit te accepteren dat wij deze verslaving hebben
This entry was posted in sex and love addiction SLAA/SAA/SA/XA recovery blog and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s