16-11: Fair play

Today’s thought from Hazelden is:

Fair play is primarily not blaming others for anything that is wrong with us.
–Eric Hoffer

It’s tempting to blame others for our problems. Recovery asks us to answer for our actions. Admitting we are powerless over our alcohol and other drugs is a start. Each of the Twelve Steps asks us to answer for our actions in some way. And the program shows us how to do this.

Over time, we see that being responsible for our actions is the best way to live. Our self-confidence grows as we become more responsible. We start to see just how much we can do. We have gone from being drunks to being responsible people. If we can do this, then we can do anything!

Prayer for the Day
I pray to remember that I’m responsible for my actions. Blaming puts distance between me and other people. Higher Power, help me to play fair.

Action for the Day
Today, I’ll list four times I’ve blamed someone else for a problem that was really my problem. 

You are reading from the book:

Keep It Simple by Anonymous

Keep It Simple. Copyright 1989 by Hazelden Foundation. All rights reserved. Printed in the United States of America. No portion of this publication may be reproduced in any manner without the written permission of Hazelden.

About SLAA Tilburg

Wat is seks- en liefdeverslaving? Wij in S.L.A.A. geloven dat seks- en liefdeverslaving een voortschrijdende ziekte is, die niet kan worden genezen maar die, zoals veel ziekten, wel tot staan kan worden gebracht. Zij kan verschillende vormen aannemen – inclusief (maar niet beperkt tot) een dwangmatige behoefte aan seks, extreme afhankelijkheid van één persoon (of meerdere personen), en/of een voortdurend in beslag genomen worden door romantiek, affaires of fantasieën. Er is sprake van een obsessief-dwangmatig patroon, seksueel of emotioneel (of beide), waarin relaties of seksuele activiteiten in toenemende mate destructief geworden zijn voor de loopbaan, het gezinsleven en het gevoel van zelfrespect. Als seks- en liefdeverslaving wordt veronachtzaamd, wordt zij altijd erger. Wanneer wij echter een eenvoudig programma volgen dat voor een reeks van mannen en vrouwen met dezelfde ziekte succesvol is gebleken, kunnen wij herstellen. In S.L.A.A. leren wij de realiteit te accepteren dat wij deze verslaving hebben
This entry was posted in sex and love addiction SLAA/SAA/SA/XA recovery blog and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s