take action and let go

Today’s thought from Hazelden is:

Today I will practice looking at situations and learning the difference between "taking action" and "letting go." Many times I need to take care of things that seem difficult or overwhelming, and I have to push myself to get them done because I know they are necessary or good for me. This is called taking action.

There are other times when I want things to get done a certain way or in a certain amount of time. These things may not be within my control, and I may feel frustrated that I can’t change them when or how I want to. This is when it’s important to learn the art of letting go, which is usually harder than taking action.

I will practice taking action when I need to and letting go of the things I have no control over.

You are reading from the book:

Time to Break Free by Judith R. Smith

Time to Break Free. Copyright 1999 by Judith R. Smith. All rights reserved. Printed in the United States of America. No portion of this publication may be reproduced in any manner without the written permission of Hazelden.

About SLAA Tilburg

Wat is seks- en liefdeverslaving? Wij in S.L.A.A. geloven dat seks- en liefdeverslaving een voortschrijdende ziekte is, die niet kan worden genezen maar die, zoals veel ziekten, wel tot staan kan worden gebracht. Zij kan verschillende vormen aannemen – inclusief (maar niet beperkt tot) een dwangmatige behoefte aan seks, extreme afhankelijkheid van één persoon (of meerdere personen), en/of een voortdurend in beslag genomen worden door romantiek, affaires of fantasieën. Er is sprake van een obsessief-dwangmatig patroon, seksueel of emotioneel (of beide), waarin relaties of seksuele activiteiten in toenemende mate destructief geworden zijn voor de loopbaan, het gezinsleven en het gevoel van zelfrespect. Als seks- en liefdeverslaving wordt veronachtzaamd, wordt zij altijd erger. Wanneer wij echter een eenvoudig programma volgen dat voor een reeks van mannen en vrouwen met dezelfde ziekte succesvol is gebleken, kunnen wij herstellen. In S.L.A.A. leren wij de realiteit te accepteren dat wij deze verslaving hebben
This entry was posted in sex and love addiction SLAA/SAA/SA/XA recovery blog. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s